lat|eng

Помоћ клубовима 1МРЛ и 2МРЛ

17.10.2018
На седници Председништва КСБ донета је одлука да се клубовима 1МРЛ и 2МРЛ рефундира 30% од укупних трошкова за службена лица у току сезоне.  За клубове 1МРЛ овај износ је 33.000,00 а за 2МРЛ 23.100,00.