lat|eng

Смањење годишње чланарине

24.01.2019
Председништво КСБ, на својој седници одржаној 21. јануара 2019. донело је одлуку да се свим клубовима, члановима КСБ, умањи износ другог дела годишње чланарине за 20%.