lat|eng

Септембарски прелазни рок - Члан 57 РП Првостепене одлуке

13.09.2019
НАПОМЕНА: Поука о правном леку – обратити пажњу!
Клубови чији се играчи налазе у делу ПРЕЛАЗАК, а доставили су предлог стипендијског уговора, имају рок од 8 дана од данас, тј до 20.09.2019. да доставе потписан и оверен од стране нотара, уговор о стипендирању играча.
Клубови чији се играчи налазе у делу МОЛБА КТ КСС, имају рок од 8 дана од данас, тј до 20.09.2019. да отклоне ПРИМЕДБЕ КТ КСС, како би прелазак играча био могућ.

Септембарски прелазни рок члан 57 РП Првостепене одлуке