lat|eng

Адаптација школских сала у Србији

15.11.2019
Кошаркашки савез Србије у сарадњи са ФИБА у наредном периоду, а најкасније до краја маја 2020. године, реализоваће део активности пројекта АДАПТАЦИЈА КОШАРКАШКИХ КОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКИХ ДВОРАНА У ШКОЛАМА У СРБИЈИ – ЗА ТВОЈ СИГУРАН КОШ.
У наведеном периоду предвиђена су и обезбеђена финансијска средства за адаптацију 8 (осам) школских дворана, по 1 (једна) у сваком регионалном савезу.
Читав опис пројекта можете видети у прилогу.
 
У првој фази реализације потребно је да се утврди које су то школе где је најсврсисходније да се изврши адаптација.

По пристиглим захтевима до предвиђеног рока (10. Децембра) биће извршена евиденција свих пристиглих захтева из свих региона и одређени објекти које ћемо адаптирати по регионалним савезима.

Адаптација кошаркашких конструкција - Опис пројекта

Адаптација кошаркашких конструкција - Захтев